Zo’n kans krijg je niet vaak! (door Stuurgroep samenwerking) 09/04/2019

Zo’n kans krijg je niet vaak!

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,


De afgelopen weken is er door de Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58 weer keihard doorgewerkt:

-      Meegewerkt aan het ‘verkeerskundig onderzoek’

-      Overleg met juridische ondersteuning over het fusie-traject

-      Overleg over de ‘realisatieovereenkomst’ gemeente Grave met ‘EGS’

-      Tweewekelijks overleg Werkgroep EGS met Gemeente Grave

-      Overleg over het rapport van de Stichting Waarborgfonds Sport

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor seizoen 2019-2020 opgestart en is de Technische Commissie gevraagd om onze jeugdafdeling in kaart te brengen, zodat er objectief onderbouwde teamkeuzes gemaakt kunnen worden in onze jeugdafdeling.

In de maanden mei/juni 2019 zullen er door de besturen van Estria, GVV’57 en SCV’58 een gedetailleerd Fusievoorstel aan alle leden voorgelegd worden. Ook u als ouders zullen daar letterlijk ’n STEM in krijgen. Een stem richting een mooie toekomst voor uw én onze jeugd: Samen sporten, voetbal, hockey en mogelijk andere sporten, op een toekomstbestendige, schitterende accommodatie waar we TROTS op kunnen zijn!

Zo’n kans krijg je niet vaak!

Medio jaren 50, meer dan 60 jaar geleden waren de leden van RKSV Mobilia en RK Sportclub Grave die het verstandige besluit namen om te fuseren richting GVV’57. Alle drie de clubnamen ‘leven’ nog steeds voort in de Graafse gemeenschap.

Meer dan 60 jaar later, na een voorbereiding van ruim 7 jaar is er weer zo’n kans om voor de nabije en wat verdere 40 jarige toekomst ‘geschiedenis te schrijven’. Onze jeugdleden én ouders/verzorgers van jeugdleden, als ook de enorm grote groep vrijwilligers van de EGS hebben al een jarenlange ervaring dat samenwerking/fuseren op termijn vruchten afwerpt. Nu moet de ‘laatste stap’ gezet worden en zitten we in de slotfase van het traject.

We hopen dat ALLE leden van Estria, GVV’57 en SCV’58 het fusievoorstel goed doornemen en met vragen/opmerkingen én tips richting de Stuurgroep komen want SAMEN ZIJN WIJ STERKER!

Dat is een belangrijke les die wij uit zeven jaren SAMENWERKING wel geleerd hebben.

Dus: PAK DIE KANS

Jan Nuijen, namens de Stuurgroep Samenwerking

PS Inhoudelijke vragen/opmerkingen/tips etc horen wij graag via samenwerking.egs@gmail.comTerug naar het overzicht