Verboden om sportvelden GVV'57 te betreden 18/03/2020

Beste leden, ouders, leiders/trainers en anderen,

Aanvullende maatregel coronabestrijding dd 18 maart 2020


Zoals eerder gemeld heeft het bestuur van GVV'57 het besluit van de regering én KNVB overgenomen tot afgelasting van de trainingen en wedstrijden. Dit besluit is nu verlengd tot 7 april 2020 en geldt ook voor alle verenigingsactiviteiten. 

Omdat GVV'57 de verantwoordelijkheid draagt over haar sportaccommodatie is het voor iedereen, al dan niet lid van GVV'57, uitdrukkelijk verboden om zich op het terrein van GVV'57 te begeven en hiervan gebruik te maken. Het bestuur aanvaardt voor overtreders van dit verbod dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

GVV'57 houdt zich aan de instructies én (maat)regels, die van de zijde van het RIVM, onze regering én de KNVB zijn gepubliceerd. Alleen dan is een zo spoedig mogelijke hervatting van onze sportieve activiteiten mogelijk.

Bedankt voor uw begrip!!!

GVV'57Terug naar het overzicht