Uit de Nieuwjaar speech van GVV’57 voorzitter Huub Linders: Noodzaak vrijwilligers – Clubheld – Afscheid - Fusie 08/01/2019

GVV’57 voorzitter Huub Linders sprak tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2018 de aanwezige leden toe:

Huub heette namens het bestuur, waarvan ook Matt Danner, Joeri Nuijen en Maarten Verboom aanwezig konden zijn, iedereen van harte welkom. Hij was blij ‘de harde kern’ bestaande uit vooral vrijwilligers, een groep actieve spelers/speelsters en de begeleiding van de selectie te kunnen begroeten.

Na de ‘beste wensen voor iedereen’ werd het belang van voldoende vrijwilligers ter sprake gebracht.

‘Zonder ‘de vrijwilliger’ kan een vereniging niet bestaan. In een tijd dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, mag GVV’57 zich nog gelukkig prijzen met voldoende mensen die zich in de kantine, op het sportcomplex    en voor de begeleiding van de teams inzetten om iedereen te kunnen laten voetballen.

De wereld om ons heen verandert echter in een rap tempo. Iedereen krijgt het steeds drukker. Meer en meer willen we zelf bepalen wanneer we gaan sporten. Onderzoek  laat zien dat de meeste traditionele bonden het moeilijk hebben. Mensen geven aan dat traditionele sporten teveel tijd in beslag nemen. Volwassenen zeggen dat de verplichtingen van gezin en werk zich slecht verhouden tot de tijd die de sportclub van ze vraagt. Dit maakt dat het aantal leden geleidelijk aan afneemt en het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Zo telde alleen de KNVB al in 2018 14000 leden minder dan het jaar ervoor.

Als bestuur en ook als leden willen we graag dat voetbal ook in de toekomst mogelijk blijft. Dat onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen blijven sporten. De eerder genoemde maatschappelijke veranderingen kunnen een bedreiging vormen voor het voortbestaan van  sportverenigingen. Anticiperen op deze veranderingen is noodzakelijk om als verenigingen te kunnen blijven voortbestaan.

In 2012, het startjaar van voorzitter Huub Linders, hebben een aantal vrijwilligers van de voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58, in eerste instantie, de handen ineen geslagen met als doel te inventariseren hoe de kwaliteit van het jeugdvoetbal in Grave vergroot kan worden. Al snel werd duidelijk dat samenwerking de basis vormde om dit te bereiken. Dit initiatief heeft geleid tot het besluit van de drie hoofdbesturen eind 2015 om de jeugd samen te gaan voegen en op termijn een Samenwerkende Jeugdopleiding (SJO) te vormen. Inmiddels is dit zover. Vanaf de start van het huidige seizoen is de gehele jeugd nu samen gebracht onder de werknaam ‘EGS’ (Estria/GVV’57/SCV’58). Daarnaast zijn er 2 vrouwen EGS teams en is ook een ESG herenteam van start gegaan. Totaal dus 29 teams.

Gedurende dit proces zijn de besturen ook tot de conclusie gekomen dat samengaan van de jeugd ook consequenties zal hebben voor de senioren. In april 2017 is door de drie voorzitters een intentieverklaring getekend om te komen tot een fusieplan. Na goedkeuring door de ALV’s is dit plan inmiddels verder uitgewerkt.

Komend jaar zal meer dan ooit bepalend zijn voor de toekomst van het voetbal in de gemeente Grave. Slagen wij erin om de succesvolle samenwerking bij de jeugd van Estria, GVV’57 en SCV’58 door te trekken naar de senioren. Velen van ons, bestuursleden, vrijwilligers en spelers zijn er van overtuigd dat dit gaat lukken. Natuurlijk zal er dan veel veranderen. Vele oudere vrijwilligers hebben de drie verenigingen gemaakt tot de verenigingen die het nu zijn. Het doet pijn om dit achter te laten. Verstand en emotie komen met elkaar in conflict. Het oude vertrouwde zal dan plaats maken voor iets nieuws. Verandering geeft onzekerheid en spanning maar is ook  uitdagend en biedt nieuwe mogelijkheden. Zo is GVV’57 in 1957 ook ontstaan uit een fusie tussen Mobilia en de Sportclub Grave.

Begin van dit jaar is er een subsidie verzoek ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ van 1 miljoen euro ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In februari 2019 zal door de gemeenteraad van Grave een besluit genomen worden over de financiering van een nieuwe accommodatie. Er zullen informatieve ledenvergaderingen gepland worden waarin het fusieplan zal worden besproken. Het plan is om voor de zomer middels een ALV een  besluit te nemen: Gaan wij met Estria en SCV’58 als één vereniging verder.

Als bestuur voelen wij ons verantwoordelijk om te zorgen dat voor de huidige én toekomstige jeugd de mogelijkheid blijft bestaan om in de gemeente Grave te kunnen blijven voetballen. Wij rekenen erop dat deze verantwoordelijkheid door velen ook zo gevoeld wordt. Samen kunnen wij zoveel meer bereiken.”

In deze samenwerking is net zoals binnen GVV’57 ‘de vrijwilliger’ een zeer belangrijke kracht. Zoals al eerder gemeld, kan een vereniging niet meer zonder vrijwilliger. Deze helden van de club, maken dat alles loopt. Eén van deze clubhelden wil ik tijdens deze Nieuwjaarsbijeenkomst speciaal noemen: Door de Gelderlander is ‘onze’ Gert Mulder tot CLUBHELD van Grave benoemd. De oorkonde werd onder een daverend applaus aan Gert overhandigd die zichtbaar ontroerd was door deze onverwachte geste.

Hierna werd door Huub namens bestuur én leden afscheid genomen van bestuurslid Maarten Verboom die door verhuizing kenbaar heeft moeten maken per 1 januari 2019 te stoppen. Maarten werd bedankt voor zijn inzet als trainer, begeleider, scheidsrechter, als jeugdvoorzitter bestuurslid van GVV’57 én namens GVV’57 een kundig afgevaardigde in de Stuurgroep die de Samenwerking EGS begeleidt. Maarten werd voor al die jaren bedankt en dat werd ondersteund door applaus van de aanwezigen. Maarten bedankte in zijn afscheidswoordje GVV’57 voor alle warme verenigingsmomenten.

Tot slot bedankte Huub de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie, wenste de aanwezigen een fijne voortzetting van de Nieuwjaarsreceptie en sprak nogmaals de wens uit voor een SPORTIEF en GEZOND 2019.

 

Opgetekend door Jan Nuijen op 6-1-2019   Terug naar het overzicht