Stuurgroep Samenwerking EGS vergaderde… 15/11/2017

Stuurgroep Samenwerking EGS vergaderde…

De Stuurgroep Samenwerking Estria, GVV ’57 en SCV ’58 (EGS) kwam op woensdag 1 november 2017 in het clubhuis van GVV’57 bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Onder leiding van voorzitter Arthur Brussaard kwam de ‘hele samenwerking’ aan bod.

Rob Lamers is door persoonlijke redenen gestopt als Stuurgroeplid. Rob BEDANKT voor jouw werk voor ‘de Samenwerking’.

 

Samenwerkende Teams Vrouwen 1-2-3 en meisjesteams

Door goed onderling overleg kunnen de Vrouwenteams wekelijks met voldoende dames spelen. Het gezamenlijk trainen van deze teams wordt nog besproken.

Het is fijn dat Theo Elmans de MO15-1 op de dinsdag bij de training ondersteunt.

 

Samenwerkende Teams Jongens onder 17-15-13

De Stuurgroep heeft complimenten ontvangen van de nabestaanden van Rolf Thelen voor de aandacht die besteed is aan het plotseling overlijden van Rolf.

Er wordt gezocht naar een coördinator voor de JO17-groep die samen met Peter Veekens deze groep gaat coördineren. Ook wordt de zoektocht naar een extra trainer voor de JO17-1 en JO17-2 voortgezet.

In de JO15-groep is een ouder/kind bijeenkomst georganiseerd, waarna er met de jongens is overlegd op welke wijze er op een fijne manier gevoetbald kan worden.

Bij de JO13-2 gaan enkele ouders de begeleiders ondersteunen na het tragische wegvallen van Rolf Thelen.

Binnen de EGS is er ruimte voor geïnteresseerden om een KNVB-opleiding tot trainer te volgen. Informatie is bij de Stuurgroep te krijgen.

 

EGS Technische commissie

Leden van deze commissie bezoeken trainingen en wedstrijden om te kijken of en waar er knelpunten/vragen zijn. Op 15 november 2017 is het volgende overleg. Er zal ook aan een seniorenplan gewerkt gaan worden.

 

EGS keepersschool

Er wordt gezocht naar een vrijwilliger voor de jongste keepers.

 

EGS Fair Play commissie

Jan Nuijen zal vanuit de Stuurgroep in de commissie zitting nemen.

 

EGS commissie Tenue en Logo

Er zijn leidersjassen voor kaderleden uitgezocht. De Stuurgroep hoopt op korte termijn aan de vaste ‘EGS-begeleiders’ een jas uit te kunnen reiken.

 

EGS commissie Financiën en Sponsoring

De commissie Sponsoring komt binnenkort bij elkaar. Er wordt dan ook gesproken over SponsorKliks op de websites om extra sponsorgeld te genereren.

 

EGS commissie Scheidsrechters

De ‘scheidsrechter-zaken’ kunnen gemeld worden aan Theo Wouters of Jan Nuijen.

 

EGS commissie PR en Communicatie

Er wordt hard gewerkt om de ‘EGS welkom-doeken’ snel op de drie sportcomplexen van Estria, GVV’57 en SCV’58 waar SAMEN GEWERKT wordt aan de ST EGS op te hangen.

Op dit moment communiceert de EGS via de speciale Derde Helft EGS en de Facebookpagina Samenwerking EGS. De Stuurgroep is van mening dat de communicatie via de commissie ‘PR en Communicatie’ bestaande uit Richard Garot, Edwin van Kraaij en Jan Nuijen MOET lopen.

Via de verenigingssites en afgelasting-Appgroepen worden afgelastingen doorgegeven.  

 

EGS commissie Plan Accommodatie

De commissie Plan Accommodatie voert overleg met de Gemeente Grave en heeft onlangs een Plan van Eisen ingediend. Verschillende ambtelijke afdelingen zijn de kosten aan het doorberekenen. We hopen dat we samen met de Gemeente begin 2018 meer duidelijkheid aan de leden kunnen geven over de invulling van een gezamenlijk sportpark, waardoor de leden een weloverwogen besluit m.b.t. een fusie kunnen nemen op de nog nader te bepalen bijzondere ALV’s van de drie verenigingen.

 

Algemene ST EGS-zaken

- Op sportpark De Kranenhof is wekelijks de Estria-kantine geopend. De EGS kan mensen gebruiken die mee willen helpen in de kantine. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld

- Op 21 oktober 2017 heeft de voetbaldag georganiseerd door een werkgroep bestaande uit EGS- en vv Gasselleden plaatsgevonden. In de evaluatie zal door de Stuurgroep ook de communicatie meegenomen worden.

- EGS teams die interesse hebben in het spelen van toernooien kunnen contact opnemen met Rian v.d. Ven en Jan Nuijen.

- De Stuurgroep zal ‘mensen met kennis van statuten én reglementen’ mee laten denken over het traject richting de Algemene Ledenvergaderingen van Estria, GVV’57 en SCV’58 waarin leden mee kunnen beslissen over de toekomst van de samenwerking.

 

 

Vragen en/of opmerkingen over ST EGS kunnen gericht worden aan de Stuurgroep leden:

Voorzitter: Arthur Brussaard

Estria:       Edwin van Kraaij

GVV’57:     Jan Nuijen en Maarten Verboom

SCV’58:     Yvon Arts en Arnoud Pol

 

of via de mail:  samenwerking.egs@gmail.com

 

Jan Nuijen, namens Stuurgroep EGS

november 2017Terug naar het overzicht