Leden stemmen VOOR fusie naar EGS'20 16/05/2020

Zojuist is in een digitale ALV het besluit bekend gemaakt dat een meerderheid van de leden VOOR het fusievoorstel gestemd heeft. In een ALV die live gestreamd werd en op internet terug te kijken is, werd de stemming bekend gemaakt:

• Estria:   Opkomst 82,4%, 99,6% voor, 0,4% tegen.
• GVV'57: Opkomst 81,5%, 99,3% voor, 0,7% tegen
• SCV'58: Opkomst 74,2%, 94,8% voor, 3,7 % tegen en 1,5% ongeldig


Dit betekent dat de 3 verenigingen voortaan verder zullen gaan als 1 vereniging EGS'20. Met de uitslag van de stemming is de fusie van de voetbalverenigingen S.V. Estria, GVV’57 en SCV’58 en de geboorte van de nieuwe vereniging EGS’20 per 1 juli 2020 een feit. Er zal een bericht uitgaan naar de KNVB om dit alles officieel te maken.

Het slotwoord van de drie voorzitters luidde:
Wij willen alle vrijwilligers bedanken, die vele jaren aan het proces werkten van wat vandaag is besloten. Natuurlijk mogen we niet alle vrijwilligers vergeten die jaren lang belangeloos zich hebben ingezet voor hun vereniging. Een tijdperk wordt afgesloten, soms zal met weemoed worden terug gekeken maar een nieuw mooi tijdperk breekt aan. We hopen dat veel vrijwilligers bij de nieuwe vereniging weer hun onmisbare bijdrage willen leveren.
Dan gaan we samen als voetbalvereniging een prachtige toekomst tegemoet in de gemeente Grave.

Zie hier de uitzending

Natuurlijk willen wij ook een woord van dank uitspreken naar alle leden voor hun belangstelling tijdens het fusieproces. Wij bedanken de vele mensen die het fusievoorstel hebben gelezen en hun stem hebben uitgebracht. Ieder lid heeft zich kunnen uitspreken. Of dit nu een stem vóór, tegen of een blanco stem is. Wij, als besturen, zullen jullie stem met respect behandelen. Het was belangrijk dat u zich tijdens de stemronde liet horen.

Voor velen zal het afscheid van hun vereniging emotioneel zijn. Immers de verenigingen Estria met 101 jaren, GVV’57 met 63 jaren en SCV’58 met 62 jaren, hebben een belangrijk aandeel in de voetbalhistorie van de gemeente Grave. Koester de mooie herinneringen uit het verleden, maar maak u vooral op voor een mooie gezamenlijke toekomst.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de nieuwe vereniging EGS’20 een vereniging zal worden waar we ons thuis voelen en waar we trots op kunnen zijn.
We hopen dat veel mensen er samen de schouders onder zullen zetten.
SAMEN = SAMEN STERK = SAMEN TOEKOMST

Bedankt namens de besturen van SV Estria, GVV’57 en SCV’58.

Foto: Matt GerritsTerug naar het overzicht