ALV GVV '57 op 25 juni 2019 11/06/2019

Graag nodigt het bestuur u uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Deze willen we houden op dinsdag 25-6-2019 om 19:00 uur in ons clubhuis.

Op donderdag 20 juni 2019 zal er een extra informatiebijeenkomst gehouden worden over deze vergadering. Deze bijeenkomst is in KC De Graaff.  (klik HIER voor de uitnodiging hiervoor).

De agenda van de Bijzondere ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Informatie over fusietraject 

4. Voorstel ter stemming

   • De drie voetbalverenigingen zullen samen met Hockeyclub Grave 1-7-2020 gezamenlijk op het nieuw ontwikkelde sportpark verder gaan

Ter informatie

   • Er wordt een beheerstichting opgericht, die de tekenpartner van de Gemeente wordt bij de overeenkomst omtrent de realisatie van het sportpark (waaronder begrepen de bouw van de sportaccommodatie), alsmede eigenaar en exploitant van dit sportpark met sportaccommodaties.

5. Rondvraag

6. Sluiting


Komt allen want SAMEN kunnen we richting een mooie TOEKOMST!!!

De agenda en uitgebreide toelichting voor deze ALV kunt u HIER (even op HIER klikken) lezen.Terug naar het overzicht