Nieuws GVV'57

Bekijk het nieuws van GVV'57 en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Concept fusievoorstel 13/05/2019

Aan alle leden én ouders van jeugdleden van Estria, GVV’57 en SCV’58,

De Stuurgroep Samenwerking heeft in intensief contact met de drie hoofdbesturen bijgevoegd concept Fusievoorstel vastgesteld. Dit Fusievoorstel geeft onze vereniging weer na de beoogde fusie, die op 1-7-2020 gestalte moet krijgen.

Wij vinden het belangrijk dat ALLE leden én de ouders van ALLE jeugdleden dit Fusievoorstel goed kunnen bekijken en wij SAMEN tot een voorstel kunnen komen voor onze vereniging. SAMEN bouwend aan een toekomstbestendige vereniging.

We willen u inzicht geven in het concept Fusievoorstel zoals dat nu voorligt. Als u hier klikt, kunt u dit voorstel downloaden. Schriftelijke reacties en vragen over het Fusievoorstel graag met ‘onderwerp én bladzijde’ naar samenwerking.egs@gmail.com. 

Wij hopen veel reacties te mogen ontvangen!

Lees verder

De weg naar één sterke vereniging! – Wat kost dat? (Van de Stuurgroep) 27/04/2019

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden EGS,

Zoals vorige keren gemeld gaan we als Stuurgroep Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58 (EGS) door, want zo’n kans krijg je niet vaak.
In een constructieve samenwerking met de gemeente Grave, de ambtenaren Klaas Smink en Anneke Heermans wordt er keihard gewerkt om de weg naar één sterke vereniging op de juiste wijze te bewandelen. De voorwaarden genoemd in het door de gemeenteraad op 12 februari 2019 aangenomen amendement ‘Voortgang en zekerheid vernieuwing sportpark De Kranenhof’ worden zo stap voor stap gerealiseerd.
De weg richting één sterke vereniging door een fusie van Estria, GVV’57 en SCV’58 heeft ook een juridische route, waarbij we zeer deskundig ondersteund worden door SCV’58-lid advocaat Marijn Engelen en we op dit moment het Fusievoorstel bij de KNVB én een notaris gaan aanbieden ter ‘goedkeuring’.
Daarna vragen wij jullie als leden en vertegenwoordigers van jeugdleden, hun ouders, om een kritische blik op dit Fusievoorstel, dat op 13 mei 2019 bij GVV’57, op 14 mei 2019 bij SCV’58 en op 15 mei 2019 bij Estria in een consulterende Algemene Ledenvergadering besproken wordt. Wij hopen veel leden te kunnen begroeten zodat we samen een mooi Fusievoorstel kunnen maken met jullie kritische- en opbouwende reacties.

Wat kost dat?
Na de eerste informatie bijeenkomst in het Merletcollege in april 2018, waarbij de fusieplannen mét een mooie toekomstbestendige accommodatie enthousiast ontvangen werden, hoorde ik “Een super plan voor héél Grave en omgeving Jan, maar kan dat financieel wel?”
Wat ik de afgelopen zeven jaar ‘Samenwerking EGS’ vooral geleerd heb, is dat Estria, GVV’57 én SCV’58 enorm veel deskundigheid en veel kracht herbergen. Als die deskundigheid én kracht wordt gebundeld ben je nog sterker: SAMEN ZIJN WIJ STERKER!

Voor het zo belangrijke financiële deel is onder leiding van Arnoud Pol, Pascal Kersten en Jurgen Verhallen veel geïnvesteerd door de Werkgroep Financieel en de Werkgroepen Civiel, Inrichting en Bouw, uitmondend in een prima Plan van Eisen, een Geoptimaliseerde investeringsraming en een Exploitatiebegroting EGS.
Zoals dat vaker met cijfers gaat, werden er de afgelopen tijd te pas en te onpas verschillende getallen genoemd, maar ik wil het simpel terug brengen naar wat er NU door de gemeente Grave wordt betaald en wat onze toekomst plannen kosten, waarmee sportend Grave weer 40 jaar vooruit kan kijken. We moeten vooruit kijken!

Gelukkig zat ik afgelopen week in een overleg over ‘de concept realisatieovereenkomst gemeente Grave en de EGS’ en mocht ik het volgende optekenen:
NU betaalt de gemeente Grave sinds 2006 jaarlijks zo’n 80.000 euro aan de drie afzonderlijke verenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58 als privatiseringsbijdrage, die jaarlijks geïndexeerd wordt. Dat is over 40 jaar, minimaal een bedrag tussen de 3 en 4 miljoen.
Voor de nieuwe accommodatie op de huidige Kranenhof draagt de gemeente Grave éénmalig 5 miljoen bij, dat verminderd wordt door de aangevraagde subsidie van 1 miljoen tot 4 miljoen.
Omdat in die realisatieovereenkomst de huidige privatiseringsbijdrage vervalt, kost het de gemeente Grave slechts een geringe verhoging van de bijdrage aan de clubs van 7.000 euro per jaar, van 80.000 naar 87.000 euro, zo luidde de conclusie van iemand die financieel onderlegd is.
Het kost dus de gemeente Grave niet veel (meer)!

Lees verder

Frans Scholten overleden - In memoriam 24/04/2019

In het Paasweekend bereikte GVV'57 het nieuws dat GVV'57-lid Frans Scholten op 84 jarige leeftijd was overleden.
Frans woonde bijna op ons sportpark en kwam als schoonvader van Jan ter Laak en opa van Tim en Bas Rensen met GVV'57 'in contact'.

Frans was jarenlang een 'stille werker' als lid van de werkploeg. Samen met de andere leden van deze zo belangrijke groep, zorgde Frans ervoor dat ons Sportpark er prima uitzag.
Frans BEDANKT voor alles!
Romy, Jan, Tim, Bas en rest van de familie gecondoleerd en veel sterkte gewenst.

Bestuur en leden GVV'57

Lees verder

Zo’n kans krijg je niet vaak! (door Stuurgroep samenwerking) 09/04/2019

Zo’n kans krijg je niet vaak!

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

De afgelopen weken is er door de Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58 weer keihard doorgewerkt:

-      Meegewerkt aan het ‘verkeerskundig onderzoek’

-      Overleg met juridische ondersteuning over het fusie-traject

-      Overleg over de ‘realisatieovereenkomst’ gemeente Grave met ‘EGS’

-      Tweewekelijks overleg Werkgroep EGS met Gemeente Grave

-      Overleg over het rapport van de Stichting Waarborgfonds Sport

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor seizoen 2019-2020 opgestart en is de Technische Commissie gevraagd om onze jeugdafdeling in kaart te brengen, zodat er objectief onderbouwde teamkeuzes gemaakt kunnen worden in onze jeugdafdeling.

In de maanden mei/juni 2019 zullen er door de besturen van Estria, GVV’57 en SCV’58 een gedetailleerd Fusievoorstel aan alle leden voorgelegd worden. Ook u als ouders zullen daar letterlijk ’n STEM in krijgen. Een stem richting een mooie toekomst voor uw én onze jeugd:

Samen sporten, voetbal, hockey en mogelijk andere sporten, op een toekomstbestendige, schitterende accommodatie waar we TROTS op kunnen zijn!


Zo’n kans krijg je niet vaak!

 

Lees verder


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 -