Nieuws GVV'57

Bekijk het nieuws van GVV'57 en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

VERSOEPELING CORONA-MAATREGELEN 23/04/2020

Nog even geduld!
De gemeente Grave heeft de leiding.
Onze sportparken zijn nog GESLOTEN.
(Vragen/opmerkingen aan samenwerking.egs@gmail.com of jan.nuijen@home.nl)


Zie verder onderstaand bericht:

VERSOEPELING CORONA-MAATREGELEN
De meesten van jullie zullen dinsdagavond hebben gekeken naar de toespraak van premier Rutte m.b.t. de versoepeling van de corona-maatregelen.
Daarin is een lichte versoepeling aangekondigd waaronder dat kinderen weer in groepsverband mogen sporten.

Uit de diverse appjes en berichten die wij hebben ontvangen, maken we op dat spelers, leiders, trainers staan te trappelen om weer aan de gang te gaan. Toch vragen wij jullie even geduldig af te wachten tot wij als besturen de kaders en voorwaarden duidelijk hebben waaronder dit kan én mag.
De besturen van Estria, GVV’57 en SCV’58 zullen onder leiding van de gemeente Grave, die de regierol in deze lichte versoepeling heeft, ‘in overleg gaan’ met de buitensportverenigingen uit onze gemeente, hoe en onder welke voorwaarden we e.e.a. kunnen gaan organiseren.

Het gaat daarbij namelijk niet alleen om de kinderen maar ook om beheerders en trainers/leiders die daarvoor nodig zijn en hoe we bijvoorbeeld om moeten gaan met de velden en afspraken met ouders/volwassenen op het sportpark etc. De komende dagen verschijnen de protocollen vanuit VSG/NOC*NSF/het Rijk, die leidend zullen zijn.

Daarom het verzoek om nu niet naar de sportparken te komen om trainingen te hervatten. De sportparken blijven gesloten totdat de kaders duidelijk zijn waarbinnen er gesport kan gaan worden in onze gemeente. Als we weten wat kan en mag en hoe we dit kunnen handhaven zullen we de leden z.s.m. informeren inclusief het moment dat dit in gaat.

Let goed op jezelf en anderen in je omgeving om besmetting te voorkomen.

Hopelijk voor onze jeugdleden tot snel op onze sportparken.

Namens de besturen Estria, GVV’57 en SCV’58 en de Stuurgroep Samenwerking Jeugdafdelingen
23-04-2020

Lees verder

Het fusietraject richting EGS '20 in ‘coronatijd’. 17/04/2020

Hoe gaat het fusietraject nu verder in deze vreemde ‘corona-tijd’?

Het juridische traject loopt gewoon verder én 1 mei 2020 is toch al bijna bereikt. Op 1 mei 2020 moest de fusie toch rond zijn?

Eerst wel!, maar…
… via Marco Kaaf, de verenigingsadviseur van de KNVB, hebben wij bericht gehad dat de termijn voor het verzoek tot goedkeuring fusie aan de KNVB verlengd is van 1 mei 2020 naar 1 juni 2020.

Verder hebben wij van notaris Mark Wilhelm bericht gehad dat ‘de nederlegging van ons fusievoorstel’ is beëindigd én dat er zich géén schuldeisers gemeld hebben. Door de rechtbank wordt er een verklaring  opgesteld dat er geen schuldeisers in verzet zijn gekomen tegen de fusie.

We zijn dus nu bij de allerlaatste stap: De ALV’s waarin de leden het besluit nemen over ons fusievoorstel, inclusief de toelichting daarop én de nieuwe statuten.

Lees verder

Uitslag STEMMING CLUBKLEUREN EGS '20 02/04/2020

Beste toekomstige EGS ‘20-ers,

Ook in deze roerige tijd, waarin sociale onthouding, thuiswerken en sluiting van sportverenigingen aan de orde van de dag zijn, wordt er achter de schermen hard doorgewerkt aan de aankomende fusie. Anderhalve week geleden zijn de drie verschillende opties voor clubkleur(en), met een impressie van een mogelijk tenue in deze kleur(en), gepresenteerd. Tot 31 maart 2020 konden jullie je voorkeur opgeven.

Aan deze oproep is ruimschoots gehoor gegeven! Dank voor het aanleveren van jullie stemmen met vaak leuke onderbouwingen! Tussen de vele reacties zaten ook een aantal vragen, met name over het paars-witte tenue wat nu gedragen wordt door de samenwerkende jeugdteams van Estria, GVV ‘57 en SCV ‘58. Wij hebben als commissie de bewuste afweging gemaakt om deze kleuren niet mee te nemen tussen de opties.

Naast en aantal praktische aspecten is de belangrijkste overweging het feit dat we een nieuwe start maken, een nieuwe vereniging worden waar nieuwe clubkleuren bij horen.

Een groot deel van jullie heeft dus zijn of haar voorkeur uitgesproken. Iets meer dan de helft (55%) heeft daarbij gekozen voor de clubkleur ZWART!

Door middel van stemming hebben wij, als commissie naam, tenue en logo, de toekomstig leden van EGS ’20 aan het woord gelaten wat betreft de clubkleur en bijbehorend tenue. Een democratisch besluit waarbij een ruime meerderheid voor zwart heeft gekozen. Aan ons nu de taak om daar een prachtig tenue bij te laten ontwerpen! Een indicatie van hoe het tenue er uit kan komen te zien is hierboven te zien.


Waarom koos de commissie ook alweer voor zwart als optie? De clubkleur zwart biedt de mogelijkheid om een zeer stijlvol en uniek tenue te presenteren. We zullen geen andere verenigingen tegen gaan komen die in een zelfde tenue zullen spelen. Logo’s en sponsoren zullen goed zichtbaar zijn op een zwart tenue. En niet geheel onbelangrijk, wastechnisch erg prettig! Door rode en gele accenten willen we het tenue compleet gaan maken. Hierbij hebben wij het uittenue van Atletico Madrid van dit seizoen als voorbeeld genomen. Met deze rode en gele accenten brengen we huidige clubkleuren en de Graafse vlag terug in het tenue, waardoor het ook een duidelijke lokale binding en historisch besef heeft.


Naast het tenue heeft de clubkleur natuurlijk ook invloed op de huisstijl van de nieuwe vereniging. Ook hierover is door de commissie goed nagedacht. De kleur zwart zal voor sommige mensen misschien gelinkt worden aan treurig, donker, saai. Echter betekent de keuze voor de clubkleur zwart niet dat de accommodatie, het interieur, de vlaggen etc. allemaal alleen met deze kleur worden aangekleed. Huisstijl, accommodatie, interieur en aankleding zullen door samenwerkende commissies op een grondige een doordachte manier tot stand worden gebracht! Zodat we na totstandkoming van de fusie, presentatie van ons nieuwe tenue en oplevering van de nieuwe accommodatie een prachtig geheel vormen, samen EGS ‘20 zijn!


Met sportieve groet,

Commissie naam, tenue en logo

UITSLAGPERCENTAGES:

Op verzoek de andere percentages erbij:

- Stemmen van ALLE leden
Optie 1: 25%
Optie 2: 55%
Optie 3: 20%

- Stemmen van alleen de spelende leden (jeugd + senioren)
Optie 1: 23%
Optie 2: 64%
Optie 3: 13%

Lees verder

Informatie vanuit de KNVB, gevolgd door consequenties voor GVV'57, Estria en SCV'58 01/04/2020

Voor alle leden van Estria, GVV'57 en SCV'58

Eerst informatie vanuit de KNVB, gevolgd door consequenties voor onze verenigingen

Uit de informatie vanuit de KNVB dd 31 maart 2020

Beste voetballiefhebber,

Met het oog op de vanavond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbal- competities dit seizoen niet meer worden hervat.
Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige verenigingen zijn helaas flink getroffen met meerdere zieken en/of zelfs overledenen en zij zijn opgelucht als ze straks het verenigingsleven weer aan de praat krijgen. Veel verenigingen hebben aangegeven niet meer te willen voetballen en zeker nu niet bezig te zijn met competities. We hebben daar begrip voor.
Bovendien kunnen door de overheid verlengde maatregelen de amateurcompetities niet meer op een gewenste manier worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs geen scenario om wedstrijden door te schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie al op 4 juli start in 1/3 van Nederland.

Lees verder


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 -