Nieuws GVV'57

Bekijk het nieuws van GVV'57 en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

STEMMING LOGO EGS'20 10/05/2020

Na de naam en clubkleuren zijn jullie, de leden, nog eenmaal aan zet voordat de gehele huisstijl van EGS‘20 compleet is! Natuurlijk mag een mooi logo op ons zwarte tenue niet ontbreken.

We hebben jullie gevraagd om mee te denken, om logo’s in te zenden. Daar is ruimschoots gehoor aan gegeven! Chapeau, er zaten prachtige creaties bij!

De projectgroep en stuurgroep hebben dan ook ruim de tijd genomen om tot een goede selectie te komen. Deze selectie willen wij jullie voorleggen.
Graag willen wij jullie vragen een keuze te maken tussen de drie onderstaande logo’s. Je kunt je voorkeur t/m zaterdag 16 mei 2020 doorgeven. Door het nummer van het logo + jouw naam en de vereniging waar je nu lid bent naar sponsorcommissie@egs-sport.nl te mailen.
Wij zien jullie keuzes graag tegemoet!

PS: Vergeet ook niet te je stem kenbaar te maken op het fusievoorstel. De besturen van Estria, GVV'57 en SCV'58 horen graag van ALLE leden (jeugd en seniorleden) of zij VOOR of TEGEN het fusievoorstel zijn!

Lees verder

ONZE JEUGD GAAT WEER SPORTEN…. 02/05/2020

ONZE JEUGD GAAT WEER SPORTEN….
En daar zijn we blij mee! 

Tijdens de landelijke persconferentie van dinsdag 21 april 2020 werd bekend gemaakt dat enkele Corona maatregelen versoepeld worden: Kinderen en jongeren t/m 18 jaar krijgen vanaf woensdag 29 april 2020 meer ruimte voor georganiseerde buitensport en –spel. 
Deze versoepeling moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren door sport-, beweeg- en spelactiviteiten hun energie kwijt kunnen. 
Op vrijdagavond 24 april 2020 werden de protocollen bekend voor verenigingen en gemeenten. Op Koningsdag hebben de Stuurgroep SAMENwerking en hoofdbesturen overleg gevoerd. 
Op dinsdag 28 april 2020 is er video-overleg geweest met de gemeente Grave en zijn de voorwaarden bekend geworden waardoor de versoepeling mogelijk is. Diezelfde avond is de vraag uitgezet wie er wil fungeren als corona-verantwoordelijken (verplichting bij deze versoepeling) en welke leiders/trainers willen gaan trainen én wanneer. Daarnaast is gestart om sporten met in acht nemen van de gezondheidsmaatregelen mogelijk te maken op De Kranenhof. Op De Bikkelkamp is al gestart met het groot onderhoud en daar kan géén gebruik van gemaakt worden. 
De SAMENwerking Estria, GVV’57 en SCV’58 heeft, na overleg met de Gemeente Grave, het onderstaande protocol opgesteld. Dit is gebaseerd op landelijk RIVM-regels, het sportprotocol dat de overkoepelende Nederlandse sportbond (NOC*NSF) en de KNVB hebben opgesteld. 
Nadat de gemeente Grave op vrijdagmiddag 1 mei 2020 toestemming heeft verleend kan onze jeugd de trainingen weer hervatten m.i.v. maandag 4 mei 2020 met in acht neming van:

 

 

Lees verder

Uitnodiging Bijzondere ALV besluit fusie op 16 mei 2020 01/05/2020

ALLE leden van de drie voetbalverenigingen Estria, GVV'57 en SCV'58 gaan nu stemmen op het fusievoorstel van de drie hoofdbesturen om samen als één vereniging verder te gaan.

Na ons besluit om samen op De Kranenhof te gaan spelen vanaf de realisatie van het nieuwe sportpark, het samen kiezen van de naam, samen de keuze maken voor de clubkleuren en de komende keuze voor het logo, vormt het stemmen op het fusievoorstel ‘het juridische eindstapje’.
Als de leden van Estria, GVV’57 en SCV’58 voor het fusievoorstel stemmen, gaan we m.i.v. 1-7-2020 als één vereniging verder,

Via mail of post is aan de leden bijgaande uitnodiging (klik hier om deze te bekijken) verstuurd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 16 mei 2020 aanvang 15.30 uur, die digitaal gehouden gaat worden.

Je kunt op onze nieuwe site www.egs20.nl alle informatie over deze vergadering vinden.

De hoofdbesturen van Estria, GVV’57 en SCV’58 horen graag van ALLE leden hun mening over het voorstel. Wat vind jij? 

Namens het hoofdbestuur van Estria, GVV’57 en SCV’58

Lees verder

Ontwerp nieuw logo EGS'20 26/04/2020

Jullie hebben de afgelopen tijd allemaal kunnen zien dat wij als EGS ’20 doorgaan en komend seizoen gezamenlijk in het zwart gaan spelen. 
Nu is het tijd voor de laatste stap in ons proces van eenwording. Het kiezen van een nieuw logo!

Daarvoor willen we iedereen uitnodigen om, een of meerdere, eigen ontworpen logo(s) bij ons aan te leveren.


De richtlijnen daarvoor zijn:
- Het logo moet de kleuren Rood, Geel, Wit en Zwart bevatten.
- De clubnaam EGS’20 moet in het logo zitten.
- Het mag geen variatie zijn op het huidige logo dat EGS nu gebruikt. De ontwerper van dat logo zal een variatie maken, die mee doet met de stemming.

Aan deze ontwerpwedstrijd mag iedereen meedoen. Uiteindelijk zal er een selectie van logo’s naar buiten gebracht worden. Daar mogen alle leden op stemmen. De logo’s kunnen aangeleverd worden via sponsorcommissie@egs-sport.nl t/m maandag 4 mei 2020.

Lees verder


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 -