Clubhuis

De sfeer van een vereniging is in grote mate mede afhankelijk van de organisatie, de accommodatie en de inbreng van de leden. Overgehouden van de fusie had GVV ’57 in het begin twee clublokalen in Grave:

- Café Schuurbiers (het latere “Deen”) en

- Café Kuppeveld

Alhier werd bij toerbeurt vertoefd. Dit “om en om”' verwaterde later. Café Deen is toen het clubhuis geworden. In het seizoen 1968-1969 werd als clubhuis naar het Oranje Hotel overgegaan.

De Bikkelbunker 1

In het seizoen 1973-'74 werd een eigen clubhuis op het voetbalveld gerealiseerd. Aangekocht werd daarvoor een houten schoollokaaltje in Escharen. Onder de bezielende leiding van Chris Toonen en Jo Pisters werd dit lokaal in Escharen afgebroken, vervoerd en op het G.V.V. '57-terrein weer opgebouwd.

De Bikkelbunker 1

Martin en Tiny Verheijen, onze clubhuisbeheerders, deden hun intrede in de “ Bikkelbunker 1” en hebben jarenlang het clubhuis beheerd.

Martin en Tiny Verheijen

Na de verwezenlijking van dit houten (nood)clubhuis richtte men de aandacht op de kleedaccommodatie. Een veldverlichting was GVV'57 reeds enige jaren tevoren rijk geworden. Wederom zetten Chris Toonen en Jo Pisters hun schouders eronder. Anton Toonen kwam erbij. Tiny van Tuyn maakte de tekening. De uitvoering lag in handen van Piet en Teun van Woezik met hulp van Gerard Sutman, Leo Lourensen, Anton Lamers, en vele anderen. Men wist van geen ophouden in die tijd.

Nadat de nieuwe kleedaccommodatie op poten stond en de oude was verbeterd, werd op 5 mei 1975 weer begonnen aan de bouw van een permanent clubhuis, d.w.z. van steen.

Op 28 augustus kon deze “Bikkelbunker II' officieel worden geopend. Dezelfde namen van medewerkers als voorheen moeten hier gememoreerd worden. De aankleding werd verzorgd door de commissie M. Jagers/v.d. Hurk en met een bijzondere blik van dank moet worden gekeken naar de heren Baumann en v.d. Ham. Eén en ander geschiedde voornamelijk tijdens het bestuur van Henk Werring.

Die periode gaat dan ook de geschiedenis in als het tijdperk der bouwheren.

Tekening van Hans Huizing 1976

In zo'n clubhuis vergaderen het bestuur, de commissies en de leden. Men komt er na afloop van trainingen en wedstrijden te samen. Het is het officiële vertrekpunt bij uit-wedstrijden en men plant er belangrijke activiteiten.