Bestuur & Commissies

Hoofdbestuur      
Voorzitter  Huub Linders voorzitter@gvv57.nl 06-51421824
Secretaris Daniel Brans secretaris@gvv57.nl 0486-422080 
Penningmeester Vacant penningmeester@gvv57.nl  
Bestuurslid technische zaken senioren Joeri Nuijen technischezaken@gvv57.nl 06-14382447
Bestuurslid PR/sponsoring Vacant    
Bestuurslid Accommodatie & Beheer Matt Danner    06-52679440
       
Bestuurlijke ondersteuning      
Ledenadministratie Jan Nuijen jan.nuijen@home.nl 06-41826111
Communicatie EGS Stuurgroep Jan Nuijen jan.nuijen@home.nl 06-41826111
Wedstrijdsecretariaat EGS Jan Nuijen jan.nuijen@home.nl 06-41826111

 

EGS Samenwerking      
Jeugdsecretaris Jan Nuijen jan.nuijen@home.nl 06-41826111
Samenwerking jeugdafdelingen Arthur Brussaard a.brussaard@home.nl 0486-420916
Coördinator ST JO19/JO17-klassen   René v.d. Venne v.der.venne1@kpnplanet.nl 06-48757388
  Peter Veekens peterveekens@gmail.com 06-55143385
Coördinator ST JO15/JO13-klassen Wuf Floor w.floor@hetnet.nl 06-25053230
Tech. Commissie  Peter Veekens peterveekens@gmail.com 06-55143385
Coördinator JO12/JO11-klassen Dave Portier  daveportier@hotmail.com 06-31935749
  Roeland Hoffmann roeland7@home.nl 06-57887444
Coördinator JO9 en JO7-klasse Frans van Lin fransvanlin@hotmail 06-53897106
Coördinator JO9 en JO7-klasse Dennis Rots dennis.rots@hotmail.com 06-30960428
Coördinator ST Meisjes-klasse René v.d. Venne v.der.venne1@kpnplanet.nl 06-48757388
Terrein en Materiaal Gert Mulder    gjte.mulder@home.nl 06-15608940
       
Sponsorcommissie    
Berna Kamoen info@drukkerijkamoen.nl 06-15401186